A+無障礙網站

犯防系學生蔡亦一獲106年全國大專輕艇錦標賽單人競速輕艇第四名

恭喜犯罪防治系學士班學生蔡亦一榮獲106年全國大專輕艇錦標賽單人競速輕艇第四名!

發佈日期   /   2017-04-10 17:00:33
發佈單位   /   秘書室
觀看次數   /   1349


intent