A+無障礙網站

運競系蔡亦軒同學獲選參加「2015亞賽拜然GABALA市世界盃暨奧運資格賽」代表隊選手

運動競技系蔡亦軒同學獲選參加「2015亞賽拜然GABALA市世界盃暨奧運資格賽」代表隊選手。

發佈日期   /   2015-08-03 15:54:54
發佈單位   /   秘書室
觀看次數   /   1768


intent