A+無障礙網站

所有公告   >   活動訊息公告


轉知特約廠商簽署訊息:台糖長榮酒店(台南)

轉知特約廠商簽署訊息:台糖長榮酒店(台南)

持本校識別證可享訂房優惠,詳細優惠內容請參閱以下連結:
http://cloud.ccu.edu.tw/?link=38a95kT5uv

發佈日期   /   2017-12-22 11:31:49
發佈單位   /   民生服務委員會
觀看次數   /   1219


intent intent