A+無障礙網站

所有公告   >   活動訊息公告


廠商營業時間異動通知:美咨輕食

暫停營業時間:106年9月30日,廠商因故全日暫停營業。

造成不便敬請見諒!

發佈日期   /   2017-09-25 10:21:24
發佈單位   /   民生服務委員會
觀看次數   /   835


intent intent